Trưởng Bộ Phận Tuyển Sinh
Ngày đăng: 22-04-2021139 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 19-04-2021106 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 03-04-2021124 lượt xem
Trưởng Bộ Phận Tuyển Sinh
Ngày đăng: 11-03-2021124 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 26-02-2021370 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 24-02-2021106 lượt xem
Quản lý
Ngày đăng: 22-02-2021213 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 22-01-2021176 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 20-01-2021112 lượt xem
Quản lý bưu cục
Ngày đăng: 11-12-2020444 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-12-2020415 lượt xem
Phó Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 21-11-2020357 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 02-11-2020549 lượt xem
Nhân Viên
Ngày đăng: 19-10-2020427 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 16-10-2020348 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 12-10-2020614 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 03-10-2020286 lượt xem
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 02-10-2020195 lượt xem
Nhân Viên Quản Trị Website
Ngày đăng: 24-09-2020176 lượt xem
Quản Trị Nhân Sự
Ngày đăng: 19-09-2020288 lượt xem
Tuyển dụng Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 05-09-2020278 lượt xem
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 03-09-2020354 lượt xem
Quản Lý Nhóm Kinh Doanh
Ngày đăng: 01-09-2020257 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng Tách Sản Xuất Điều
Ngày đăng: 29-08-2020343 lượt xem
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo
Ngày đăng: 06-08-2020244 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 29-07-2020428 lượt xem
Tuyển Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 25-07-2020376 lượt xem
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo
Ngày đăng: 25-07-2020238 lượt xem
Trợ Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 26-06-2020276 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 06-06-2020247 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 04-06-2020246 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-2020347 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-2020172 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 08-05-2020392 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 06-05-2020266 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 04-05-2020280 lượt xem
Tuyển Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-04-2020446 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 08-04-2020344 lượt xem
Quản Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 08-04-2020301 lượt xem
Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 06-04-2020347 lượt xem
Tuyển Trưởng Phòng Dịch Vụ
Ngày đăng: 06-03-2020275 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 29-02-2020467 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng
Ngày đăng: 28-02-2020424 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 25-02-2020286 lượt xem
Tuyển Giám Sát
Ngày đăng: 17-02-2020363 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 04-02-2020436 lượt xem
Giám Sát Dự Án Sản Xuất
Ngày đăng: 03-02-2020430 lượt xem
Quản Lý Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 13-01-2020348 lượt xem
Giám Đốc Đại Lý
Ngày đăng: 03-01-2020299 lượt xem
Tuyển Đội Trưởng Mục Tiêu
Ngày đăng: 02-01-2020249 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự/ Admin
Ngày đăng: 02-01-2020576 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-12-2019276 lượt xem
Trưởng Nhóm PG Activation Thời Vụ
Ngày đăng: 31-12-2019272 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-12-2019363 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-12-2019353 lượt xem
Giám Sát Khu Vực Miền Trung
Ngày đăng: 23-11-2019408 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 22-11-2019282 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 22-11-2019316 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 19-11-2019225 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-11-2019198 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 12-11-2019466 lượt xem
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
Ngày đăng: 07-11-2019242 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 06-11-2019399 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 04-11-2019387 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 02-11-2019312 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 26-10-2019205 lượt xem
Quản Lý Chuyên Môn
Ngày đăng: 23-10-2019227 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-10-2019344 lượt xem
Giám Đốc Miền
Ngày đăng: 09-10-2019273 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 05-10-2019351 lượt xem
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-2019290 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp
Ngày đăng: 01-10-2019502 lượt xem
Tuyển Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-09-2019313 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-2019287 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Chốt Hàng & Tiền
Ngày đăng: 03-09-2019584 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 03-09-2019472 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối
Ngày đăng: 23-08-2019604 lượt xem
Nhân Viên Đánh Giá Chất Lượng
Ngày đăng: 22-08-2019485 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 16-08-2019351 lượt xem
Quản Lý Khu Vực
Ngày đăng: 02-08-2019559 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 01-08-2019291 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-07-2019311 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 17-07-2019412 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 10-07-2019322 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 09-07-2019261 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-07-2019330 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 06-07-2019292 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 05-07-2019240 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự
Ngày đăng: 05-07-2019601 lượt xem
Teamleader PG 
Ngày đăng: 26-06-2019572 lượt xem
Đăng tin việc làm