Quản Lý Cơ Sở
Ngày đăng: 02-05-202466 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 24-04-2024129 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 26-01-2024128 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 08-01-2024173 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 08-12-2023223 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 25-11-2023226 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-11-2023103 lượt xem
Tuyển Dụng Giám Sát
Ngày đăng: 27-10-2023179 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 20-10-2023178 lượt xem
Tuyển Dụng Giám Sát
Ngày đăng: 19-10-202355 lượt xem
Công Nhân Kỹ Thuật Chuối
Ngày đăng: 09-10-2023222 lượt xem
Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (KCS)
Ngày đăng: 02-10-2023343 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 17-08-2023670 lượt xem
Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 01-08-2023128 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 01-08-2023914 lượt xem
Giám Sát Nông Trường
Ngày đăng: 26-07-2023318 lượt xem
Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (KCS)
Ngày đăng: 26-07-2023390 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự Nhiều Vị Trí
Ngày đăng: 26-07-2023304 lượt xem
Cửa hàng trưởng
Ngày đăng: 25-07-2023256 lượt xem
Quản Lý Vận Hành
Ngày đăng: 24-07-2023182 lượt xem
Quản Lý Giám Sát
Ngày đăng: 24-07-2023278 lượt xem
Nhân viên Quản Lý Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Ngày đăng: 10-07-2023182 lượt xem
Cửa hàng trưởng
Ngày đăng: 04-07-2023191 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 04-07-2023218 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 03-07-2023294 lượt xem
Trợ Lý Giám Đốc
Ngày đăng: 29-06-2023264 lượt xem
Trợ Lý Vận Hành
Ngày đăng: 21-06-2023144 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 21-06-2023126 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 20-06-2023193 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-06-2023254 lượt xem
Trợ Lý Giám Đốc
Ngày đăng: 16-06-2023131 lượt xem
Giám Đốc Marketing
Ngày đăng: 15-06-2023100 lượt xem
Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Ngày đăng: 15-06-2023144 lượt xem
Trợ Lý Vận Hành
Ngày đăng: 15-06-2023157 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 13-06-2023343 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 13-06-2023240 lượt xem
Trợ Lý Vận Hành
Ngày đăng: 10-06-2023316 lượt xem
Trợ Lý Giám Đốc
Ngày đăng: 05-06-2023227 lượt xem
Giám Đốc Marketing
Ngày đăng: 06-05-2023131 lượt xem
Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Ngày đăng: 06-05-2023214 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng
Ngày đăng: 06-05-2023228 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 27-04-2023244 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 26-04-2023294 lượt xem
Trưởng Nhóm Nhân Sự
Ngày đăng: 24-04-2023406 lượt xem
Trưởng Bưu Cục
Ngày đăng: 24-04-2023332 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 19-04-2023197 lượt xem
Trưởng Nhóm Nhân Sự
Ngày đăng: 19-04-2023213 lượt xem
Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Ngày đăng: 20-03-2023278 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 16-03-2023253 lượt xem
Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Ngày đăng: 14-03-2023272 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 10-03-2023297 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Sơn
Ngày đăng: 06-02-2023154 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Đồng
Ngày đăng: 06-02-2023170 lượt xem
Cố Vấn Dịch Vụ
Ngày đăng: 06-02-2023322 lượt xem
Trợ Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 03-02-2023556 lượt xem
Quản Lý Nhà Xưởng
Ngày đăng: 02-02-2023322 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 12-01-2023183 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-01-2023150 lượt xem
Tuyển Dụng Giám Sát
Ngày đăng: 12-01-2023179 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 03-01-2023157 lượt xem
Tuyển Dụng Giám Sát
Ngày đăng: 03-01-2023298 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 28-12-2022134 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-12-2022124 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 28-12-2022190 lượt xem
Tuyển Dụng Giám Sát
Ngày đăng: 28-12-2022219 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 26-12-2022212 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng Mỹ Phẩm Tại Gia Lai
Ngày đăng: 19-12-2022278 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 17-12-2022240 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 27-10-2022262 lượt xem
Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường Du Học Và Việc Làm Quốc Tế
Ngày đăng: 17-10-2022250 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Quán Cafe
Ngày đăng: 11-10-2022289 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 16-09-2022214 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 14-09-2022280 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 08-09-2022434 lượt xem
Giám Sát Nhân Sự
Ngày đăng: 06-09-2022243 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 05-09-2022308 lượt xem
Giám Sát Nhân Sự
Ngày đăng: 24-08-2022227 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 20-08-2022194 lượt xem
Giám Đốc Chi Nhánh
Ngày đăng: 20-08-2022200 lượt xem
Nhân Sự Tổng Hợp
Ngày đăng: 16-08-2022357 lượt xem
Nhân Viên Tạp Vụ
Ngày đăng: 15-08-2022192 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 15-08-2022241 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 15-08-2022267 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 11-08-2022306 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 09-08-2022356 lượt xem
Quản Lý Chi Nhánh
Ngày đăng: 03-08-2022274 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Kho
Ngày đăng: 27-06-2022429 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 15-06-2022389 lượt xem
Tuyển dụng Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 03-06-2022345 lượt xem
Trưởng Bưu Cục
Ngày đăng: 25-04-2022307 lượt xem
Đăng tin việc làm