Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 22-01-202147 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 20-01-202123 lượt xem
Quản lý bưu cục
Ngày đăng: 11-12-2020309 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-12-2020330 lượt xem
Phó Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 21-11-2020300 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 02-11-2020490 lượt xem
Nhân Viên
Ngày đăng: 19-10-2020333 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 16-10-2020310 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 12-10-2020548 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 03-10-2020240 lượt xem
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 02-10-2020163 lượt xem
Nhân Viên Quản Trị Website
Ngày đăng: 24-09-2020133 lượt xem
Quản Trị Nhân Sự
Ngày đăng: 19-09-2020247 lượt xem
Tuyển dụng Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 05-09-2020237 lượt xem
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 03-09-2020318 lượt xem
Quản Lý Nhóm Kinh Doanh
Ngày đăng: 01-09-2020217 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng Tách Sản Xuất Điều
Ngày đăng: 29-08-2020313 lượt xem
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo
Ngày đăng: 06-08-2020191 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 29-07-2020370 lượt xem
Tuyển Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 25-07-2020329 lượt xem
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo
Ngày đăng: 25-07-2020204 lượt xem
Trợ Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 26-06-2020239 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 06-06-2020215 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 04-06-2020198 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-2020317 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-2020145 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 08-05-2020361 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 06-05-2020229 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 04-05-2020246 lượt xem
Tuyển Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-04-2020396 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 08-04-2020297 lượt xem
Quản Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 08-04-2020266 lượt xem
Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 06-04-2020309 lượt xem
Tuyển Trưởng Phòng Dịch Vụ
Ngày đăng: 06-03-2020236 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 29-02-2020401 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng
Ngày đăng: 28-02-2020391 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 25-02-2020243 lượt xem
Tuyển Giám Sát
Ngày đăng: 17-02-2020331 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 04-02-2020408 lượt xem
Giám Sát Dự Án Sản Xuất
Ngày đăng: 03-02-2020372 lượt xem
Quản Lý Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 13-01-2020298 lượt xem
Giám Đốc Đại Lý
Ngày đăng: 03-01-2020259 lượt xem
Tuyển Đội Trưởng Mục Tiêu
Ngày đăng: 02-01-2020200 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự/ Admin
Ngày đăng: 02-01-2020510 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-12-2019246 lượt xem
Trưởng Nhóm PG Activation Thời Vụ
Ngày đăng: 31-12-2019222 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-12-2019311 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-12-2019312 lượt xem
Giám Sát Khu Vực Miền Trung
Ngày đăng: 23-11-2019369 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 22-11-2019247 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 22-11-2019282 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 19-11-2019188 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-11-2019172 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 12-11-2019437 lượt xem
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
Ngày đăng: 07-11-2019212 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 06-11-2019371 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 04-11-2019356 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 02-11-2019275 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 26-10-2019176 lượt xem
Quản Lý Chuyên Môn
Ngày đăng: 23-10-2019194 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-10-2019312 lượt xem
Giám Đốc Miền
Ngày đăng: 09-10-2019237 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 05-10-2019301 lượt xem
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-2019260 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp
Ngày đăng: 01-10-2019472 lượt xem
Tuyển Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-09-2019285 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-2019254 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Chốt Hàng & Tiền
Ngày đăng: 03-09-2019547 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 03-09-2019431 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối
Ngày đăng: 23-08-2019549 lượt xem
Nhân Viên Đánh Giá Chất Lượng
Ngày đăng: 22-08-2019452 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 16-08-2019308 lượt xem
Quản Lý Khu Vực
Ngày đăng: 02-08-2019524 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 01-08-2019258 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-07-2019276 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 17-07-2019365 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 10-07-2019289 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 09-07-2019233 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-07-2019297 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 06-07-2019262 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 05-07-2019201 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự
Ngày đăng: 05-07-2019572 lượt xem
Teamleader PG 
Ngày đăng: 26-06-2019502 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-06-2019362 lượt xem
Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Ngày đăng: 20-06-2019263 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 19-06-2019459 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 12-06-2019244 lượt xem
Giám Sát Kỹ Thuật
Ngày đăng: 11-06-2019400 lượt xem
Phó Ban Quản Lý
Ngày đăng: 10-06-2019479 lượt xem
Phó Quản Đốc Phân Xưởng
Ngày đăng: 10-06-2019221 lượt xem
Đăng tin việc làm