Tuyển Giám Sát
Ngày đăng: 17-02-202073 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 04-02-2020296 lượt xem
Giám Sát Dự Án Sản Xuất
Ngày đăng: 03-02-2020136 lượt xem
Quản Lý Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 13-01-2020170 lượt xem
Giám Đốc Đại Lý
Ngày đăng: 03-01-2020125 lượt xem
Tuyển Đội Trưởng Mục Tiêu
Ngày đăng: 02-01-202095 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự/ Admin
Ngày đăng: 02-01-2020286 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-12-2019142 lượt xem
Trưởng Nhóm PG Activation Thời Vụ
Ngày đăng: 31-12-2019115 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-12-2019179 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-12-2019148 lượt xem
Giám Sát Khu Vực Miền Trung
Ngày đăng: 23-11-2019271 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 22-11-2019154 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 22-11-2019179 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 19-11-201995 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-11-201986 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 12-11-2019310 lượt xem
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
Ngày đăng: 07-11-2019115 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 06-11-2019290 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 04-11-2019262 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 02-11-2019187 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 26-10-201988 lượt xem
Quản Lý Chuyên Môn
Ngày đăng: 23-10-2019113 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-10-2019223 lượt xem
Giám Đốc Miền
Ngày đăng: 09-10-2019153 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 05-10-2019192 lượt xem
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-2019154 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp
Ngày đăng: 01-10-2019366 lượt xem
Tuyển Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-09-2019203 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-2019164 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Chốt Hàng & Tiền
Ngày đăng: 03-09-2019441 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 03-09-2019278 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối
Ngày đăng: 23-08-2019447 lượt xem
Nhân Viên Đánh Giá Chất Lượng
Ngày đăng: 22-08-2019311 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 16-08-2019220 lượt xem
Quản Lý Khu Vực
Ngày đăng: 02-08-2019399 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 01-08-2019170 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-07-2019198 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 17-07-2019237 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 10-07-2019211 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 09-07-2019152 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-07-2019214 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 06-07-2019179 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 05-07-2019126 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự
Ngày đăng: 05-07-2019487 lượt xem
Teamleader PG 
Ngày đăng: 26-06-2019376 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-06-2019276 lượt xem
Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Ngày đăng: 20-06-2019183 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 19-06-2019274 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 12-06-2019162 lượt xem
Giám Sát Kỹ Thuật
Ngày đăng: 11-06-2019295 lượt xem
Phó Ban Quản Lý
Ngày đăng: 10-06-2019383 lượt xem
Phó Quản Đốc Phân Xưởng
Ngày đăng: 10-06-2019144 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 06-06-2019321 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 04-06-2019173 lượt xem
Trưởng Phòng Dịch Vụ
Ngày đăng: 04-06-2019168 lượt xem
Kỹ Thuật Phó
Ngày đăng: 01-06-2019134 lượt xem
Kỹ Thuật Trưởng
Ngày đăng: 30-05-2019153 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 28-05-2019215 lượt xem
Nhóm Trưởng
Ngày đăng: 22-05-2019229 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 21-05-2019207 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-05-2019152 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-05-2019229 lượt xem
Giám Đốc Kế Hoạch
Ngày đăng: 17-05-2019185 lượt xem
Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Toán
Ngày đăng: 16-05-2019143 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 16-05-2019197 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Showroom
Ngày đăng: 16-05-2019280 lượt xem
Giám Đốc Chi Nhánh
Ngày đăng: 15-05-2019169 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 15-05-2019231 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Liên Vùng
Ngày đăng: 14-05-2019244 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng
Ngày đăng: 14-05-2019148 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 13-05-2019179 lượt xem
Tuyển Quản Lí
Ngày đăng: 08-05-2019227 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 24-04-2019216 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 23-04-2019203 lượt xem
Chuyên Viên Vận Hành Kho Vận
Ngày đăng: 23-04-2019319 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối
Ngày đăng: 22-04-2019288 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 16-04-2019256 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 15-04-2019253 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 15-04-2019266 lượt xem
Tổ Trưởng & Giám Sát
Ngày đăng: 12-04-2019187 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 12-04-2019234 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 10-04-2019218 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 07-04-2019247 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 02-04-2019208 lượt xem
Quản Lý Kỹ Thuật
Ngày đăng: 02-04-2019244 lượt xem
Trưởng Nhóm
Ngày đăng: 26-03-2019228 lượt xem
Trưởng Chi Nhánh Gia Lai
Ngày đăng: 20-03-2019240 lượt xem
Quản Đốc
Ngày đăng: 15-03-2019180 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 11-03-2019222 lượt xem
Đăng tin việc làm