Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo
Ngày đăng: 06-08-202070 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 29-07-2020202 lượt xem
Tuyển Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 25-07-2020209 lượt xem
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo
Ngày đăng: 25-07-2020135 lượt xem
Trợ Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 26-06-2020170 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 06-06-2020171 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 04-06-2020138 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-2020251 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-2020103 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 08-05-2020306 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 06-05-2020167 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 04-05-2020205 lượt xem
Tuyển Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-04-2020338 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 08-04-2020238 lượt xem
Quản Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 08-04-2020222 lượt xem
Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 06-04-2020244 lượt xem
Tuyển Trưởng Phòng Dịch Vụ
Ngày đăng: 06-03-2020184 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 29-02-2020347 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng
Ngày đăng: 28-02-2020336 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 25-02-2020197 lượt xem
Tuyển Giám Sát
Ngày đăng: 17-02-2020286 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 04-02-2020366 lượt xem
Giám Sát Dự Án Sản Xuất
Ngày đăng: 03-02-2020261 lượt xem
Quản Lý Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 13-01-2020252 lượt xem
Giám Đốc Đại Lý
Ngày đăng: 03-01-2020198 lượt xem
Tuyển Đội Trưởng Mục Tiêu
Ngày đăng: 02-01-2020156 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự/ Admin
Ngày đăng: 02-01-2020429 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-12-2019201 lượt xem
Trưởng Nhóm PG Activation Thời Vụ
Ngày đăng: 31-12-2019177 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-12-2019263 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-12-2019243 lượt xem
Giám Sát Khu Vực Miền Trung
Ngày đăng: 23-11-2019322 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 22-11-2019209 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 22-11-2019246 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 19-11-2019139 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-11-2019123 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 12-11-2019385 lượt xem
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
Ngày đăng: 07-11-2019168 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 06-11-2019329 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 04-11-2019311 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 02-11-2019231 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 26-10-2019138 lượt xem
Quản Lý Chuyên Môn
Ngày đăng: 23-10-2019157 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-10-2019271 lượt xem
Giám Đốc Miền
Ngày đăng: 09-10-2019195 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 05-10-2019249 lượt xem
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-2019209 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp
Ngày đăng: 01-10-2019433 lượt xem
Tuyển Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-09-2019248 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-2019213 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Chốt Hàng & Tiền
Ngày đăng: 03-09-2019496 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 03-09-2019369 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối
Ngày đăng: 23-08-2019496 lượt xem
Nhân Viên Đánh Giá Chất Lượng
Ngày đăng: 22-08-2019396 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 16-08-2019271 lượt xem
Quản Lý Khu Vực
Ngày đăng: 02-08-2019463 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 01-08-2019214 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-07-2019238 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 17-07-2019294 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 10-07-2019249 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 09-07-2019196 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-07-2019255 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 06-07-2019225 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 05-07-2019164 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự
Ngày đăng: 05-07-2019536 lượt xem
Teamleader PG 
Ngày đăng: 26-06-2019446 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-06-2019323 lượt xem
Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Ngày đăng: 20-06-2019228 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 19-06-2019358 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 12-06-2019207 lượt xem
Giám Sát Kỹ Thuật
Ngày đăng: 11-06-2019358 lượt xem
Phó Ban Quản Lý
Ngày đăng: 10-06-2019434 lượt xem
Phó Quản Đốc Phân Xưởng
Ngày đăng: 10-06-2019186 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 06-06-2019368 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 04-06-2019213 lượt xem
Trưởng Phòng Dịch Vụ
Ngày đăng: 04-06-2019206 lượt xem
Kỹ Thuật Phó
Ngày đăng: 01-06-2019170 lượt xem
Kỹ Thuật Trưởng
Ngày đăng: 30-05-2019193 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 28-05-2019260 lượt xem
Nhóm Trưởng
Ngày đăng: 22-05-2019268 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 21-05-2019254 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-05-2019194 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-05-2019269 lượt xem
Giám Đốc Kế Hoạch
Ngày đăng: 17-05-2019220 lượt xem
Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Toán
Ngày đăng: 16-05-2019186 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 16-05-2019243 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Showroom
Ngày đăng: 16-05-2019320 lượt xem
Giám Đốc Chi Nhánh
Ngày đăng: 15-05-2019203 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 15-05-2019277 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Liên Vùng
Ngày đăng: 14-05-2019289 lượt xem
Đăng tin việc làm