Quản Lý
Ngày đăng: 04-06-202041 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-2020207 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-05-202076 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 08-05-2020277 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 06-05-2020135 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 04-05-2020183 lượt xem
Tuyển Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-04-2020312 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 08-04-2020201 lượt xem
Quản Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 08-04-2020192 lượt xem
Giám Sát Sản Xuất
Ngày đăng: 06-04-2020214 lượt xem
Tuyển Trưởng Phòng Dịch Vụ
Ngày đăng: 06-03-2020166 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 29-02-2020319 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng
Ngày đăng: 28-02-2020321 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 25-02-2020178 lượt xem
Tuyển Giám Sát
Ngày đăng: 17-02-2020272 lượt xem
Tuyển Quản Lý Trung Tâm
Ngày đăng: 04-02-2020355 lượt xem
Giám Sát Dự Án Sản Xuất
Ngày đăng: 03-02-2020225 lượt xem
Quản Lý Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 13-01-2020241 lượt xem
Giám Đốc Đại Lý
Ngày đăng: 03-01-2020183 lượt xem
Tuyển Đội Trưởng Mục Tiêu
Ngày đăng: 02-01-2020140 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự/ Admin
Ngày đăng: 02-01-2020394 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-12-2019177 lượt xem
Trưởng Nhóm PG Activation Thời Vụ
Ngày đăng: 31-12-2019155 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-12-2019242 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-12-2019225 lượt xem
Giám Sát Khu Vực Miền Trung
Ngày đăng: 23-11-2019310 lượt xem
Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 22-11-2019192 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 22-11-2019229 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 19-11-2019126 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-11-2019110 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 12-11-2019361 lượt xem
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
Ngày đăng: 07-11-2019151 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 06-11-2019313 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 04-11-2019293 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 02-11-2019217 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 26-10-2019123 lượt xem
Quản Lý Chuyên Môn
Ngày đăng: 23-10-2019140 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-10-2019252 lượt xem
Giám Đốc Miền
Ngày đăng: 09-10-2019181 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 05-10-2019227 lượt xem
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-2019194 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp
Ngày đăng: 01-10-2019411 lượt xem
Tuyển Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 26-09-2019232 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-2019198 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Chốt Hàng & Tiền
Ngày đăng: 03-09-2019475 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 03-09-2019337 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối
Ngày đăng: 23-08-2019484 lượt xem
Nhân Viên Đánh Giá Chất Lượng
Ngày đăng: 22-08-2019367 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 16-08-2019253 lượt xem
Quản Lý Khu Vực
Ngày đăng: 02-08-2019446 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 01-08-2019201 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 26-07-2019228 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 17-07-2019280 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 10-07-2019240 lượt xem
Giám Sát
Ngày đăng: 09-07-2019185 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-07-2019238 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 06-07-2019213 lượt xem
Giám Đốc Kinh Doanh
Ngày đăng: 05-07-2019154 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự
Ngày đăng: 05-07-2019522 lượt xem
Teamleader PG 
Ngày đăng: 26-06-2019425 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 21-06-2019309 lượt xem
Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Ngày đăng: 20-06-2019218 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 19-06-2019329 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 12-06-2019195 lượt xem
Giám Sát Kỹ Thuật
Ngày đăng: 11-06-2019341 lượt xem
Phó Ban Quản Lý
Ngày đăng: 10-06-2019415 lượt xem
Phó Quản Đốc Phân Xưởng
Ngày đăng: 10-06-2019172 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 06-06-2019349 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 04-06-2019195 lượt xem
Trưởng Phòng Dịch Vụ
Ngày đăng: 04-06-2019194 lượt xem
Kỹ Thuật Phó
Ngày đăng: 01-06-2019158 lượt xem
Kỹ Thuật Trưởng
Ngày đăng: 30-05-2019178 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý
Ngày đăng: 28-05-2019245 lượt xem
Nhóm Trưởng
Ngày đăng: 22-05-2019253 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 21-05-2019241 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-05-2019180 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-05-2019251 lượt xem
Giám Đốc Kế Hoạch
Ngày đăng: 17-05-2019206 lượt xem
Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Toán
Ngày đăng: 16-05-2019174 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 16-05-2019229 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Showroom
Ngày đăng: 16-05-2019305 lượt xem
Giám Đốc Chi Nhánh
Ngày đăng: 15-05-2019191 lượt xem
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 15-05-2019259 lượt xem
Nhân Viên Điều Phối Liên Vùng
Ngày đăng: 14-05-2019269 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng
Ngày đăng: 14-05-2019175 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 13-05-2019199 lượt xem
Tuyển Quản Lí
Ngày đăng: 08-05-2019251 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 24-04-2019240 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 23-04-2019229 lượt xem
Chuyên Viên Vận Hành Kho Vận
Ngày đăng: 23-04-2019344 lượt xem
Đăng tin việc làm