Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Ngày đăng: 30-11-202215 lượt xem
Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Ngày đăng: 22-11-202230 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh Hạt Giống
Ngày đăng: 18-10-202299 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 14-10-202271 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 30-08-2022120 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 06-07-2022106 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-04-2022135 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 15-03-2022193 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 19-02-2022107 lượt xem
Nhân Viên Giao Nhận Vận Chuyển
Ngày đăng: 05-01-2022176 lượt xem
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Ngày đăng: 05-01-2022224 lượt xem
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Điện/ Cơ Khí
Ngày đăng: 05-01-2022129 lượt xem
Công Nhân Trồng Trọt Và Chăn Nuôi
Ngày đăng: 05-01-2022267 lượt xem
Lái Xe Cơ Giới
Ngày đăng: 05-01-2022248 lượt xem
Kỹ Sư Chăn Nuôi - Thú Y
Ngày đăng: 03-01-2022164 lượt xem
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 03-01-2022430 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 03-01-2022220 lượt xem
Nhân Viên Tạp Vụ - Cấp Dưỡng
Ngày đăng: 03-01-2022193 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 03-01-2022267 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 18-12-2021229 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 11-12-2021333 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 01-12-2021509 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 25-11-2021390 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 04-11-2021302 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 29-10-2021222 lượt xem
Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 23-09-2021534 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 24-07-2021349 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm
Ngày đăng: 21-07-2021528 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 21-07-2021411 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 16-07-2021547 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 13-07-2021583 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 23-06-2021414 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 21-06-2021345 lượt xem
Chuyên Viên Thu Mua
Ngày đăng: 05-05-2021352 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-04-2021365 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 07-04-2021335 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-02-2021477 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 16-01-2021270 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-01-2021390 lượt xem
Công Nhân Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-01-2021374 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 07-01-2021362 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 07-01-2021231 lượt xem
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống
Ngày đăng: 19-12-2020356 lượt xem
Kỹ Sư Nông nghiệp
Ngày đăng: 18-12-2020377 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Khảo Sát
Ngày đăng: 27-08-2020748 lượt xem
Kỹ Sư Môi Trường
Ngày đăng: 22-08-2020370 lượt xem
Giám Đốc Xưởng Sản Xuất Phân Hữu Cơ
Ngày đăng: 22-08-2020465 lượt xem
Tuyển Công Nhân Làm Vườn
Ngày đăng: 21-07-2020402 lượt xem
Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án
Ngày đăng: 09-07-2020498 lượt xem
Kỹ Sư Nông Lâm
Ngày đăng: 01-07-2020515 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 25-06-2020443 lượt xem
Công Nhân Làm Vườn
Ngày đăng: 23-06-2020414 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-06-2020448 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 11-06-2020428 lượt xem
Nhân Viên Thị Trường Thuốc BVTV
Ngày đăng: 02-06-2020427 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-06-2020433 lượt xem
Công Nhân Làm Vườn
Ngày đăng: 02-06-2020467 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-05-2020355 lượt xem
Tuyển Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 28-04-2020383 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 25-04-2020449 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-04-2020492 lượt xem
Agronomist Deputy Manager
Ngày đăng: 07-04-2020532 lượt xem
Nhân Viên Thú Y
Ngày đăng: 09-01-2020627 lượt xem
Kỹ Sư Nông Lâm
Ngày đăng: 09-01-2020518 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-01-2020507 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Thú Y
Ngày đăng: 26-11-2019334 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-09-2019536 lượt xem
Quản Lý Kho
Ngày đăng: 05-09-2019658 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 04-09-2019501 lượt xem
Nhân Viên Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 15-08-2019867 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 26-07-2019550 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 23-07-2019442 lượt xem
Trợ Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 21-06-2019969 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 20-06-2019619 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 07-06-2019531 lượt xem
Kĩ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 07-05-2019683 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 20-03-2019453 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ Thực Vật
Ngày đăng: 22-02-2019612 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 24-01-2019515 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 03-01-2019500 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 25-12-2018290 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường
Ngày đăng: 21-12-2018618 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-12-2018426 lượt xem
Cộng Tác Viên Nông Nghiệp
Ngày đăng: 11-12-2018585 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 04-12-2018487 lượt xem
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬT TƯ
Ngày đăng: 12-11-2018799 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp Hóa Sinh
Ngày đăng: 06-11-2018471 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Làm Vườn ƯƠM
Ngày đăng: 15-10-2018559 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Hóa Sinh
Ngày đăng: 26-09-2018400 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Giám Sát Vườn Tiêu
Ngày đăng: 22-09-2018553 lượt xem
Đăng tin việc làm