Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-09-202350 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-08-202398 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 17-08-2023133 lượt xem
Lễ Tân & Văn Thư Lưu Trữ
Ngày đăng: 10-07-2023327 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 08-07-2023152 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 08-07-202381 lượt xem
Nhân Viên Mua Hàng
Ngày đăng: 06-07-202389 lượt xem
Giám Sát Nông Trường
Ngày đăng: 03-07-202387 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 01-07-202357 lượt xem
Giám Sát Nông Trường
Ngày đăng: 29-06-202380 lượt xem
Nhân Viên Phát Triển Vùng Trồng
Ngày đăng: 23-06-202367 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 23-06-202346 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-06-202339 lượt xem
Nhân Viên Phát Triển Vùng Trồng
Ngày đăng: 15-06-202346 lượt xem
Giám Sát Nông Trường
Ngày đăng: 14-06-2023294 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 13-06-2023166 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-06-202361 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 10-06-2023133 lượt xem
Nhân Viên Phát Triển Vùng Trồng
Ngày đăng: 01-06-2023100 lượt xem
Thực Tập Sinh
Ngày đăng: 30-05-2023141 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 27-05-2023117 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 22-05-2023126 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-05-202377 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 16-05-2023120 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 15-05-2023139 lượt xem
Nhân Viên Mua Hàng
Ngày đăng: 18-04-2023162 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-04-2023125 lượt xem
Nhân viên Mua Hàng
Ngày đăng: 07-04-2023132 lượt xem
Quản Lý Kho
Ngày đăng: 15-03-2023158 lượt xem
Chuyên Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp (Campuchia))
Ngày đăng: 14-03-202392 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-02-202390 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự
Ngày đăng: 08-02-2023334 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 02-02-2023177 lượt xem
Nhân Viên Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 29-12-2022246 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 27-12-2022126 lượt xem
Trưởng Trại Chăn Nuôi
Ngày đăng: 22-12-2022102 lượt xem
Giám đốc Khối Cao su
Ngày đăng: 19-12-2022119 lượt xem
Công nhân kỹ thuật sản xuất cây giống
Ngày đăng: 16-12-2022141 lượt xem
Tuyển Dụng Kế Toán
Ngày đăng: 13-12-2022142 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 13-12-202286 lượt xem
Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Ngày đăng: 30-11-202267 lượt xem
Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Ngày đăng: 22-11-202288 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh Hạt Giống
Ngày đăng: 18-10-2022160 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 14-10-2022135 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 30-08-2022229 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 06-07-2022199 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-04-2022195 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 15-03-2022303 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 19-02-2022193 lượt xem
Nhân Viên Giao Nhận Vận Chuyển
Ngày đăng: 05-01-2022262 lượt xem
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Ngày đăng: 05-01-2022327 lượt xem
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Điện/ Cơ Khí
Ngày đăng: 05-01-2022211 lượt xem
Công Nhân Trồng Trọt Và Chăn Nuôi
Ngày đăng: 05-01-2022369 lượt xem
Lái Xe Cơ Giới
Ngày đăng: 05-01-2022309 lượt xem
Kỹ Sư Chăn Nuôi - Thú Y
Ngày đăng: 03-01-2022199 lượt xem
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 03-01-2022520 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 03-01-2022289 lượt xem
Nhân Viên Tạp Vụ - Cấp Dưỡng
Ngày đăng: 03-01-2022242 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 03-01-2022406 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 18-12-2021282 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 11-12-2021450 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 01-12-2021583 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 25-11-2021442 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 04-11-2021363 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 29-10-2021268 lượt xem
Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 23-09-2021611 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 24-07-2021407 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm
Ngày đăng: 21-07-2021626 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 21-07-2021504 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 16-07-2021632 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 13-07-2021692 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 23-06-2021544 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 21-06-2021400 lượt xem
Chuyên Viên Thu Mua
Ngày đăng: 05-05-2021438 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-04-2021439 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 07-04-2021409 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-02-2021551 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 16-01-2021317 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-01-2021456 lượt xem
Công Nhân Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-01-2021452 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 07-01-2021426 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 07-01-2021267 lượt xem
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống
Ngày đăng: 19-12-2020409 lượt xem
Kỹ Sư Nông nghiệp
Ngày đăng: 18-12-2020468 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Khảo Sát
Ngày đăng: 27-08-2020924 lượt xem
Kỹ Sư Môi Trường
Ngày đăng: 22-08-2020454 lượt xem
Giám Đốc Xưởng Sản Xuất Phân Hữu Cơ
Ngày đăng: 22-08-2020526 lượt xem
Tuyển Công Nhân Làm Vườn
Ngày đăng: 21-07-2020465 lượt xem
Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án
Ngày đăng: 09-07-2020550 lượt xem
Kỹ Sư Nông Lâm
Ngày đăng: 01-07-2020586 lượt xem
Đăng tin việc làm