Tuyển Nhân Sự
Ngày đăng: 24-02-202444 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 29-01-202468 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 30-12-2023177 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý & Phát Triển Vùng Trồng Organic
Ngày đăng: 06-12-2023153 lượt xem
Nhân Viên Phát Triển Vùng Trồng
Ngày đăng: 27-09-2023171 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-09-2023206 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-08-2023146 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 17-08-2023170 lượt xem
Lễ Tân & Văn Thư Lưu Trữ
Ngày đăng: 10-07-2023399 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 08-07-2023211 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 08-07-2023125 lượt xem
Nhân Viên Mua Hàng
Ngày đăng: 06-07-2023151 lượt xem
Giám Sát Nông Trường
Ngày đăng: 03-07-2023167 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 01-07-2023101 lượt xem
Giám Sát Nông Trường
Ngày đăng: 29-06-2023125 lượt xem
Nhân Viên Phát Triển Vùng Trồng
Ngày đăng: 23-06-2023129 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 23-06-202391 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-06-202371 lượt xem
Nhân Viên Phát Triển Vùng Trồng
Ngày đăng: 15-06-202390 lượt xem
Giám Sát Nông Trường
Ngày đăng: 14-06-2023359 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 13-06-2023297 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-06-202395 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 10-06-2023184 lượt xem
Nhân Viên Phát Triển Vùng Trồng
Ngày đăng: 01-06-2023134 lượt xem
Thực Tập Sinh
Ngày đăng: 30-05-2023187 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 27-05-2023176 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 22-05-2023169 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-05-2023120 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 16-05-2023185 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 15-05-2023172 lượt xem
Nhân Viên Mua Hàng
Ngày đăng: 18-04-2023239 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-04-2023177 lượt xem
Nhân viên Mua Hàng
Ngày đăng: 07-04-2023188 lượt xem
Quản Lý Kho
Ngày đăng: 15-03-2023215 lượt xem
Chuyên Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp (Campuchia))
Ngày đăng: 14-03-2023127 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-02-2023142 lượt xem
Chuyên Viên Nhân Sự
Ngày đăng: 08-02-2023466 lượt xem
Công Nhân Sản Xuất
Ngày đăng: 02-02-2023242 lượt xem
Nhân Viên Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 29-12-2022340 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 27-12-2022185 lượt xem
Trưởng Trại Chăn Nuôi
Ngày đăng: 22-12-2022142 lượt xem
Giám đốc Khối Cao su
Ngày đăng: 19-12-2022166 lượt xem
Công nhân kỹ thuật sản xuất cây giống
Ngày đăng: 16-12-2022186 lượt xem
Tuyển Dụng Kế Toán
Ngày đăng: 13-12-2022177 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 13-12-2022114 lượt xem
Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Ngày đăng: 30-11-2022109 lượt xem
Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Ngày đăng: 22-11-2022158 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh Hạt Giống
Ngày đăng: 18-10-2022199 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 14-10-2022199 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 30-08-2022297 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 06-07-2022247 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-04-2022248 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 15-03-2022362 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 19-02-2022408 lượt xem
Nhân Viên Giao Nhận Vận Chuyển
Ngày đăng: 05-01-2022345 lượt xem
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Ngày đăng: 05-01-2022458 lượt xem
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Điện/ Cơ Khí
Ngày đăng: 05-01-2022313 lượt xem
Công Nhân Trồng Trọt Và Chăn Nuôi
Ngày đăng: 05-01-2022484 lượt xem
Lái Xe Cơ Giới
Ngày đăng: 05-01-2022379 lượt xem
Kỹ Sư Chăn Nuôi - Thú Y
Ngày đăng: 03-01-2022260 lượt xem
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 03-01-2022602 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 03-01-2022340 lượt xem
Nhân Viên Tạp Vụ - Cấp Dưỡng
Ngày đăng: 03-01-2022281 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 03-01-2022482 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 18-12-2021317 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 11-12-2021501 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 01-12-2021622 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 25-11-2021477 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 04-11-2021401 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 29-10-2021297 lượt xem
Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 23-09-2021692 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 24-07-2021445 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm
Ngày đăng: 21-07-2021687 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 21-07-2021601 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 16-07-2021687 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 13-07-2021746 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 23-06-2021617 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 21-06-2021436 lượt xem
Chuyên Viên Thu Mua
Ngày đăng: 05-05-2021491 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-04-2021487 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 07-04-2021485 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-02-2021601 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 16-01-2021353 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-01-2021506 lượt xem
Công Nhân Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-01-2021533 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 07-01-2021465 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 07-01-2021304 lượt xem
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống
Ngày đăng: 19-12-2020449 lượt xem
Kỹ Sư Nông nghiệp
Ngày đăng: 18-12-2020559 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Khảo Sát
Ngày đăng: 27-08-20201008 lượt xem
Đăng tin việc làm