Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 23-09-2021384 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 24-07-2021211 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm
Ngày đăng: 21-07-2021342 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 21-07-2021230 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 16-07-2021381 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái cây
Ngày đăng: 13-07-2021396 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 23-06-2021247 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 21-06-2021233 lượt xem
Chuyên Viên Thu Mua
Ngày đăng: 05-05-2021229 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-04-2021204 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 07-04-2021206 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-02-2021328 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 16-01-2021164 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 16-01-2021259 lượt xem
Công Nhân Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-01-2021246 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 07-01-2021241 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 07-01-2021151 lượt xem
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống
Ngày đăng: 19-12-2020228 lượt xem
Kỹ Sư Nông nghiệp
Ngày đăng: 18-12-2020259 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Khảo Sát
Ngày đăng: 27-08-2020600 lượt xem
Kỹ Sư Môi Trường
Ngày đăng: 22-08-2020240 lượt xem
Giám Đốc Xưởng Sản Xuất Phân Hữu Cơ
Ngày đăng: 22-08-2020338 lượt xem
Tuyển Công Nhân Làm Vườn
Ngày đăng: 21-07-2020268 lượt xem
Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án
Ngày đăng: 09-07-2020386 lượt xem
Kỹ Sư Nông Lâm
Ngày đăng: 01-07-2020373 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 25-06-2020312 lượt xem
Công Nhân Làm Vườn
Ngày đăng: 23-06-2020309 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 17-06-2020307 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 11-06-2020288 lượt xem
Nhân Viên Thị Trường Thuốc BVTV
Ngày đăng: 02-06-2020288 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-06-2020307 lượt xem
Công Nhân Làm Vườn
Ngày đăng: 02-06-2020337 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-05-2020261 lượt xem
Tuyển Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 28-04-2020279 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 25-04-2020335 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-04-2020379 lượt xem
Agronomist Deputy Manager
Ngày đăng: 07-04-2020421 lượt xem
Nhân Viên Thú Y
Ngày đăng: 09-01-2020510 lượt xem
Kỹ Sư Nông Lâm
Ngày đăng: 09-01-2020411 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 02-01-2020374 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Thú Y
Ngày đăng: 26-11-2019240 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-09-2019423 lượt xem
Quản Lý Kho
Ngày đăng: 05-09-2019551 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 04-09-2019387 lượt xem
Nhân Viên Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 15-08-2019679 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 26-07-2019421 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 23-07-2019311 lượt xem
Trợ Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 21-06-2019760 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 20-06-2019486 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 07-06-2019420 lượt xem
Kĩ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 07-05-2019457 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 20-03-2019344 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ Thực Vật
Ngày đăng: 22-02-2019508 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 24-01-2019398 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 03-01-2019361 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 25-12-2018232 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường
Ngày đăng: 21-12-2018487 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 18-12-2018319 lượt xem
Cộng Tác Viên Nông Nghiệp
Ngày đăng: 11-12-2018450 lượt xem
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Ngày đăng: 04-12-2018356 lượt xem
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬT TƯ
Ngày đăng: 12-11-2018665 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp Hóa Sinh
Ngày đăng: 06-11-2018359 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Làm Vườn ƯƠM
Ngày đăng: 15-10-2018430 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Hóa Sinh
Ngày đăng: 26-09-2018343 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Giám Sát Vườn Tiêu
Ngày đăng: 22-09-2018457 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Viên Thú Y
Ngày đăng: 22-09-2018378 lượt xem
Tuyển Kỹ Thuật Nông Nghiệp
Ngày đăng: 23-08-2018553 lượt xem
Tuyển giám sát vườn ươm
Ngày đăng: 16-06-2018547 lượt xem
Tuyển dụng nhân viên phát triển dự án
Ngày đăng: 16-06-2018547 lượt xem
Đăng tin việc làm