Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự
Ngày đăng: 15-05-202457 lượt xem
Nhân Viên Ban Hành Phối Trộn
Ngày đăng: 06-05-202459 lượt xem
Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông
Ngày đăng: 14-11-2023168 lượt xem
Giám Sát Kho
Ngày đăng: 27-10-2023134 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy
Ngày đăng: 24-10-2023109 lượt xem
Giám Sát Kho
Ngày đăng: 12-10-2023162 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 22-07-2023307 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 03-07-2023227 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 15-06-2023203 lượt xem
Nhân Viên Cảnh Quan Môi Trường
Ngày đăng: 09-06-2023251 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 31-05-2023309 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 24-05-2023238 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 18-05-2023191 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 17-05-2023159 lượt xem
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Ngày đăng: 16-05-2023289 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 11-05-2023133 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 09-05-2023546 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 19-04-2023349 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC)
Ngày đăng: 08-04-2023283 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy
Ngày đăng: 30-01-2023340 lượt xem
Nhân Viên Cảnh Quan Môi Trường
Ngày đăng: 27-12-2022170 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Phân Bón Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
Ngày đăng: 19-12-2022209 lượt xem
Nhân viên kiểm soát chất lượng (QC)
Ngày đăng: 19-12-2022256 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy
Ngày đăng: 10-12-2022219 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy
Ngày đăng: 05-12-2022171 lượt xem
Chuyên Viên Quy Trình
Ngày đăng: 03-12-2022200 lượt xem
Chuyên Viên Quy Trình
Ngày đăng: 23-11-2022387 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy
Ngày đăng: 07-11-2022330 lượt xem
Đăng tin việc làm