Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-05-202091 lượt xem
Tạp Vụ
Ngày đăng: 21-05-2020106 lượt xem
Thu Ngân Nhà Hàng
Ngày đăng: 21-05-2020158 lượt xem
Phó Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 21-05-2020111 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 21-05-2020113 lượt xem
Trợ Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 21-05-2020147 lượt xem
Nhân Viên Sales Marketing
Ngày đăng: 17-02-2020214 lượt xem
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 13-02-2020400 lượt xem
Quản Trị Nhà Hàng
Ngày đăng: 02-12-2019185 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 27-11-2019133 lượt xem
Nhân Viên Tạp Vụ
Ngày đăng: 27-11-2019176 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 20-11-2019207 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 11-11-2019199 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 19-09-2019268 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 11-09-2019175 lượt xem
Nhân Viên Kho
Ngày đăng: 30-08-2019326 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 11-07-2019282 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Gym/ Bể Bơi
Ngày đăng: 13-06-2019294 lượt xem
Nhân Viên Dọn Phòng
Ngày đăng: 13-06-2019301 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 13-05-2019303 lượt xem
Trưởng Bộ Phận Lễ Tân
Ngày đăng: 07-05-2019215 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 17-04-2019352 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-04-2019196 lượt xem
Nhân Viên Bellman Khách Sạn
Ngày đăng: 16-04-2019305 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 15-04-2019383 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-12-2018184 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 19-12-2018162 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 11-12-2018225 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Nam
Ngày đăng: 03-10-2018262 lượt xem
Đăng tin việc làm