Quản Trị Nhà Hàng
Ngày đăng: 02-12-2019108 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 27-11-201979 lượt xem
Nhân Viên Tạp Vụ
Ngày đăng: 27-11-2019110 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 20-11-2019155 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 11-11-2019155 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 19-09-2019207 lượt xem
Nhân Viên Buồng Phòng
Ngày đăng: 11-09-2019124 lượt xem
Nhân Viên Kho
Ngày đăng: 30-08-2019293 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 11-07-2019214 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Gym/ Bể Bơi
Ngày đăng: 13-06-2019246 lượt xem
Nhân Viên Dọn Phòng
Ngày đăng: 13-06-2019267 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 13-05-2019255 lượt xem
Trưởng Bộ Phận Lễ Tân
Ngày đăng: 07-05-2019174 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 17-04-2019267 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-04-2019168 lượt xem
Nhân Viên Bellman Khách Sạn
Ngày đăng: 16-04-2019269 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 15-04-2019336 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-12-2018147 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 19-12-2018114 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 11-12-2018199 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Nam
Ngày đăng: 03-10-2018215 lượt xem
Đăng tin việc làm