Nhân Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 11-07-2019147 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Gym/ Bể Bơi
Ngày đăng: 13-06-2019194 lượt xem
Nhân Viên Dọn Phòng
Ngày đăng: 13-06-2019219 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 13-05-2019210 lượt xem
Trưởng Bộ Phận Lễ Tân
Ngày đăng: 07-05-2019141 lượt xem
Nhân Viên Bảo Vệ
Ngày đăng: 17-04-2019207 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-04-2019142 lượt xem
Nhân Viên Bellman Khách Sạn
Ngày đăng: 16-04-2019244 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 15-04-2019289 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-12-2018118 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 19-12-201891 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 11-12-2018166 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Nam
Ngày đăng: 03-10-2018167 lượt xem