Nhân Viên QC Line
Ngày đăng: 26-04-202460 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 22-04-202484 lượt xem
Nhân Viên QC Line
Ngày đăng: 15-04-2024165 lượt xem
Nhân Viên QC Line
Ngày đăng: 03-04-2024117 lượt xem
Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 29-03-202481 lượt xem
Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 15-03-202484 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 28-12-2023100 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Chuyên Sữa Chữa Đèn Năng Lượng Mặt Trời
Ngày đăng: 21-12-2023145 lượt xem
Tuyển Công Nhân Bóc Xếp
Ngày đăng: 20-11-2023133 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 07-11-2023166 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 13-10-2023145 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 03-10-2023189 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 30-09-2023229 lượt xem
Thợ Rửa Xe
Ngày đăng: 14-09-2023118 lượt xem
Thợ Chăm Sóc Xe
Ngày đăng: 12-09-202366 lượt xem
Thợ Điện Ô Tô
Ngày đăng: 12-09-2023140 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 11-09-2023231 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 29-08-2023323 lượt xem
Kỹ Sư Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 29-08-202395 lượt xem
Kỹ Sư Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 21-08-2023113 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 21-08-2023155 lượt xem
Kỹ Sư Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 08-08-2023141 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 30-06-2023115 lượt xem
Tuyển Học Viên Học Nghề
Ngày đăng: 30-06-2023149 lượt xem
Tuyển Học Viên Học Nghề
Ngày đăng: 24-06-2023190 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 24-06-2023125 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 23-06-2023133 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 14-04-2023160 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 28-03-2023212 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 28-03-2023217 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 16-02-2023184 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Điện Lạnh
Ngày đăng: 31-12-2022166 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 31-12-2022255 lượt xem
Chuyên Viên Điện
Ngày đăng: 16-12-2022198 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 15-12-2022190 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Điện Lạnh
Ngày đăng: 15-12-2022180 lượt xem
Thợ Điện Nước, Điện Cơ
Ngày đăng: 07-10-2022197 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện
Ngày đăng: 31-08-2022573 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 23-11-2021366 lượt xem
Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 12-10-2021749 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 29-01-2021371 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 14-01-2021387 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 25-12-2020585 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 03-11-2020460 lượt xem
Thợ Kỹ Thuật Điện Lạnh
Ngày đăng: 18-09-2020435 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 17-08-2020620 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử
Ngày đăng: 26-06-2020518 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 11-05-2020470 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 05-05-2020428 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 19-02-2020614 lượt xem
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Thoại Di Động/ Laptop
Ngày đăng: 23-12-2019602 lượt xem
Chuyên Viên Hành Chính Kỹ Thuật Điện
Ngày đăng: 17-10-2019668 lượt xem
Thợ Sửa Chữa Điện Tử
Ngày đăng: 17-10-2019715 lượt xem
Thợ Điện Tử
Ngày đăng: 07-09-2019733 lượt xem
Thợ Điện Lạnh
Ngày đăng: 06-09-2019595 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 05-09-2019834 lượt xem
Thợ Điện
Ngày đăng: 22-08-2019891 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện
Ngày đăng: 21-08-2019670 lượt xem
Kỹ Sư Điện - Cơ Điện
Ngày đăng: 14-08-2019596 lượt xem
Thợ Điện, Nước
Ngày đăng: 07-06-2019794 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện
Ngày đăng: 03-06-2019585 lượt xem
Kỹ Thuật Điện
Ngày đăng: 27-05-2019790 lượt xem
Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 06-05-2019716 lượt xem
Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 06-05-2019626 lượt xem
Kỹ Thuật Viên
Ngày đăng: 04-05-2019470 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 02-04-2019674 lượt xem
Thợ Máy
Ngày đăng: 07-03-2019494 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 06-03-2019645 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử
Ngày đăng: 04-03-2019710 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Kiêm Giao Hàng
Ngày đăng: 31-01-2019704 lượt xem
Tuyển Kỹ Thuật Máy Tính
Ngày đăng: 12-10-2018512 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành
Ngày đăng: 24-09-2018678 lượt xem
Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Tin Học
Ngày đăng: 07-09-2018638 lượt xem
Cần Tuyển Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 15-08-2018910 lượt xem
Cần Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 13-08-2018856 lượt xem
Tuyển nhân viên kỹ thuật
Ngày đăng: 01-06-2018982 lượt xem
Đăng tin việc làm