Tuyển Công Nhân Bóc Xếp
Ngày đăng: 20-11-202358 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 07-11-202393 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 13-10-202397 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 03-10-2023138 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 30-09-2023158 lượt xem
Thợ Rửa Xe
Ngày đăng: 14-09-202392 lượt xem
Thợ Chăm Sóc Xe
Ngày đăng: 12-09-202350 lượt xem
Thợ Điện Ô Tô
Ngày đăng: 12-09-2023104 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 11-09-2023173 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 29-08-2023285 lượt xem
Kỹ Sư Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 29-08-202361 lượt xem
Kỹ Sư Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 21-08-202379 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 21-08-2023110 lượt xem
Kỹ Sư Nhiệt Lạnh
Ngày đăng: 08-08-202394 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 30-06-202388 lượt xem
Tuyển Học Viên Học Nghề
Ngày đăng: 30-06-2023126 lượt xem
Tuyển Học Viên Học Nghề
Ngày đăng: 24-06-2023156 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 24-06-2023102 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Dây Chuyển Sản Xuất
Ngày đăng: 23-06-2023105 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 14-04-2023130 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 28-03-2023146 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 28-03-2023142 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 16-02-2023129 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Điện Lạnh
Ngày đăng: 31-12-2022122 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 31-12-2022203 lượt xem
Chuyên Viên Điện
Ngày đăng: 16-12-2022152 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 15-12-2022138 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Điện Lạnh
Ngày đăng: 15-12-2022128 lượt xem
Thợ Điện Nước, Điện Cơ
Ngày đăng: 07-10-2022155 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện
Ngày đăng: 31-08-2022487 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 23-11-2021283 lượt xem
Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 12-10-2021661 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 29-01-2021316 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 14-01-2021333 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 25-12-2020488 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Viễn Thông
Ngày đăng: 03-11-2020413 lượt xem
Thợ Kỹ Thuật Điện Lạnh
Ngày đăng: 18-09-2020374 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 17-08-2020561 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử
Ngày đăng: 26-06-2020461 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 11-05-2020400 lượt xem
Tuyển Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 05-05-2020343 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 19-02-2020564 lượt xem
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Thoại Di Động/ Laptop
Ngày đăng: 23-12-2019537 lượt xem
Chuyên Viên Hành Chính Kỹ Thuật Điện
Ngày đăng: 17-10-2019602 lượt xem
Thợ Sửa Chữa Điện Tử
Ngày đăng: 17-10-2019653 lượt xem
Thợ Điện Tử
Ngày đăng: 07-09-2019667 lượt xem
Thợ Điện Lạnh
Ngày đăng: 06-09-2019533 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 05-09-2019763 lượt xem
Thợ Điện
Ngày đăng: 22-08-2019826 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện
Ngày đăng: 21-08-2019593 lượt xem
Kỹ Sư Điện - Cơ Điện
Ngày đăng: 14-08-2019549 lượt xem
Thợ Điện, Nước
Ngày đăng: 07-06-2019738 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện
Ngày đăng: 03-06-2019534 lượt xem
Kỹ Thuật Điện
Ngày đăng: 27-05-2019730 lượt xem
Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 06-05-2019651 lượt xem
Kỹ Sư Điện Lạnh
Ngày đăng: 06-05-2019568 lượt xem
Kỹ Thuật Viên
Ngày đăng: 04-05-2019433 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 02-04-2019628 lượt xem
Thợ Máy
Ngày đăng: 07-03-2019450 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 06-03-2019590 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Điện Tử
Ngày đăng: 04-03-2019651 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Kiêm Giao Hàng
Ngày đăng: 31-01-2019645 lượt xem
Tuyển Kỹ Thuật Máy Tính
Ngày đăng: 12-10-2018474 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành
Ngày đăng: 24-09-2018612 lượt xem
Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Tin Học
Ngày đăng: 07-09-2018591 lượt xem
Cần Tuyển Kỹ Sư Điện
Ngày đăng: 15-08-2018860 lượt xem
Cần Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 13-08-2018799 lượt xem
Tuyển nhân viên kỹ thuật
Ngày đăng: 01-06-2018886 lượt xem
Đăng tin việc làm