Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 15-03-2021128 lượt xem
Thiết Kế
Ngày đăng: 25-01-2021150 lượt xem
Kỹ Sư Cơ Khí
Ngày đăng: 07-01-2021148 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện
Ngày đăng: 21-12-2020107 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 19-10-202074 lượt xem
Thợ, phụ cơ khí
Ngày đăng: 19-10-202081 lượt xem
Tuyển Thợ Sắt
Ngày đăng: 01-09-2020221 lượt xem
Kỹ Sư Cơ Khí
Ngày đăng: 31-08-2020145 lượt xem
Kỹ Sư Cơ Khí
Ngày đăng: 17-08-2020153 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 01-08-2020257 lượt xem
Cơ Khí Sắt
Ngày đăng: 28-05-2020215 lượt xem
Nhân Viên Cơ Khí
Ngày đăng: 07-04-2020367 lượt xem
Nhân viên Bảo Trì, Vận Hành Máy
Ngày đăng: 03-02-2020409 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 06-12-2019336 lượt xem
Tuyển Thợ Hàn
Ngày đăng: 05-11-2019343 lượt xem
Tuyển Thợ Hàn
Ngày đăng: 28-10-2019293 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 22-10-2019323 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 22-10-2019263 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện
Ngày đăng: 09-10-2019305 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện
Ngày đăng: 27-09-2019527 lượt xem
Tuyển Kĩ Thuật Viên Đồng
Ngày đăng: 24-09-2019173 lượt xem
Kỹ Sư Cơ Khí
Ngày đăng: 09-09-2019321 lượt xem
Thợ Mộc
Ngày đăng: 05-09-2019300 lượt xem
Thợ Bảo Trì, Vận Hành Máy
Ngày đăng: 04-09-2019329 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Đồng, Sơn
Ngày đăng: 28-08-2019236 lượt xem
Thợ Nhôm Kính
Ngày đăng: 08-07-2019263 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 05-07-2019320 lượt xem
Thợ Chuyên Cắt Thép Tấm
Ngày đăng: 25-06-2019296 lượt xem
Thợ Hàn, Thợ Sắt
Ngày đăng: 24-06-20191316 lượt xem
Thợ Cơ Khí Lắp Ráp
Ngày đăng: 21-06-2019283 lượt xem
Lao Động Phổ Thông
Ngày đăng: 21-06-2019389 lượt xem
Thợ Điện
Ngày đăng: 19-06-2019478 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 18-06-2019504 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 01-06-2019272 lượt xem
Nhân Viên Tiếp Nhận Dịch Vụ Sửa Chữa
Ngày đăng: 31-05-2019351 lượt xem
Nhân Viên Kho
Ngày đăng: 30-05-2019487 lượt xem
Thợ Điện
Ngày đăng: 29-05-2019359 lượt xem
Nhân Viên Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 18-05-2019390 lượt xem
Nhân Viên Kĩ Thuật
Ngày đăng: 16-05-2019391 lượt xem
Thợ Sửa Xe Máy
Ngày đăng: 23-03-2019521 lượt xem
Công Nhân Kỹ Thuật
Ngày đăng: 19-03-2019330 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Sơn
Ngày đăng: 15-03-2019314 lượt xem
Thợ Sơn
Ngày đăng: 07-03-2019693 lượt xem
Thợ Đồng
Ngày đăng: 07-03-2019277 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì, Gia Công Cơ Khí
Ngày đăng: 21-02-2019444 lượt xem
Thợ Máy
Ngày đăng: 18-02-2019332 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 23-01-2019347 lượt xem
Thợ Đóng Đồ Nội Thất
Ngày đăng: 10-01-2019303 lượt xem
Nhân Viên Sửa Chữa
Ngày đăng: 29-12-2018300 lượt xem
Kỹ Sư Trưởng
Ngày đăng: 16-12-2018317 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 15-11-2018420 lượt xem
Tuyển Thợ Cửa Nhôm Kính
Ngày đăng: 03-10-2018318 lượt xem
Cần Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 21-07-2018460 lượt xem
Đăng tin việc làm