Nhân Viên Vận Hành Máy Rót
Ngày đăng: 13-03-2024149 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 13-03-2024103 lượt xem
Chuyên Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 29-02-2024107 lượt xem
Giám Đốc Nhà Máy Thuỷ Điện
Ngày đăng: 19-02-202476 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện
Ngày đăng: 19-02-2024132 lượt xem
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 28-12-2023226 lượt xem
Chuyên Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 27-12-2023119 lượt xem
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 19-12-2023204 lượt xem
Chuyên Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 14-12-2023149 lượt xem
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất
Ngày đăng: 04-12-2023153 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Và Học Việc
Ngày đăng: 12-10-2023159 lượt xem
Thợ Làm Nội Thất
Ngày đăng: 10-07-2023159 lượt xem
Thợ Làm Nhôm Kính
Ngày đăng: 10-07-2023185 lượt xem
Tuyển Thợ Sắt
Ngày đăng: 01-07-2023169 lượt xem
Tuyển Thợ Sắt
Ngày đăng: 26-06-2023144 lượt xem
Thợ Chính Và Thợ Phụ Cửa Nhôm
Ngày đăng: 20-04-2023141 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện - Vận Hành Máy
Ngày đăng: 18-04-2023158 lượt xem
Thợ Chính Và Thợ Phụ Cửa Nhôm
Ngày đăng: 15-04-202394 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện - Vận Hành Máy
Ngày đăng: 11-04-2023119 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện - Vận Hành Máy
Ngày đăng: 06-04-2023193 lượt xem
Nhân Viên Cơ Khí
Ngày đăng: 03-12-2022240 lượt xem
Nhân Viên Cơ Khí
Ngày đăng: 23-11-2022187 lượt xem
Nhân Viên Cơ Khí Chuồng Trại
Ngày đăng: 27-10-2022230 lượt xem
Giám Đốc Nhà Máy Thuỷ Điện
Ngày đăng: 18-10-2022219 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Phối Trộn
Ngày đăng: 15-10-2022273 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy
Ngày đăng: 11-10-2022248 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện
Ngày đăng: 11-10-2022251 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật Và Giao Hàng
Ngày đăng: 10-10-2022258 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện
Ngày đăng: 07-10-2022190 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Phối Trộn
Ngày đăng: 28-09-2022216 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 26-09-2022482 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 08-09-2022328 lượt xem
Tuyển Dụng Tất Cả Ngành Nghề
Ngày đăng: 24-08-2022383 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Ô Tô
Ngày đăng: 20-08-2022311 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-08-2022120 lượt xem
Thợ Điện Nội Thất Ô Tô
Ngày đăng: 17-08-2022152 lượt xem
Thợ Thi Công - Lắp Đặt Nội Thất
Ngày đăng: 17-08-2022147 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Xe Máy
Ngày đăng: 15-08-2022157 lượt xem
Tuyển thợ cơ khí
Ngày đăng: 29-07-2022275 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Rót
Ngày đăng: 07-06-2022216 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Rót
Ngày đăng: 12-05-2022195 lượt xem
Thợ Phụ Cửa Sắt, Nhôm
Ngày đăng: 13-04-2022383 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Rót
Ngày đăng: 06-04-2022237 lượt xem
Nhân viên kỹ thuật
Ngày đăng: 18-03-2022233 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 15-03-2022366 lượt xem
Nhân Viên Điện Cơ
Ngày đăng: 01-03-2022186 lượt xem
Thợ cửa sắt nhôm
Ngày đăng: 01-03-2022231 lượt xem
Thợ Phụ Cửa Sắt, Nhôm
Ngày đăng: 01-03-2022190 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Rót
Ngày đăng: 22-02-2022354 lượt xem
Nhân Viên Cơ Khí
Ngày đăng: 18-02-2022252 lượt xem
Nhân Viên Cơ Khí
Ngày đăng: 08-02-2022392 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Rót
Ngày đăng: 07-02-2022284 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Gia Công Cơ Khí
Ngày đăng: 07-02-2022500 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 07-01-2022397 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 29-12-2021350 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 25-12-2021204 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 22-12-2021302 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 29-10-2021318 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Ngày đăng: 27-10-2021393 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Xưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 21-10-2021333 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Xưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 16-10-2021413 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành Máy Rót
Ngày đăng: 25-09-2021694 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Xưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 25-09-2021499 lượt xem
Nhân Viên Bảo Trì Xưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 26-07-2021582 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì- Gia Công Cơ Khí
Ngày đăng: 15-07-2021610 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì- Gia Công Cơ Khí
Ngày đăng: 12-07-2021349 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì- Gia Công Cơ Khí
Ngày đăng: 08-07-2021331 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 26-06-2021442 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì- Gia Công Cơ Khí
Ngày đăng: 25-06-2021409 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 25-06-2021535 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 21-06-2021417 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 14-06-2021483 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 15-03-2021461 lượt xem
Thiết Kế
Ngày đăng: 25-01-2021575 lượt xem
Kỹ Sư Cơ Khí
Ngày đăng: 07-01-2021535 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện
Ngày đăng: 21-12-2020357 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 19-10-2020247 lượt xem
Thợ, phụ cơ khí
Ngày đăng: 19-10-2020357 lượt xem
Tuyển Thợ Sắt
Ngày đăng: 01-09-2020609 lượt xem
Kỹ Sư Cơ Khí
Ngày đăng: 31-08-2020496 lượt xem
Kỹ Sư Cơ Khí
Ngày đăng: 17-08-2020576 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 01-08-2020545 lượt xem
Cơ Khí Sắt
Ngày đăng: 28-05-2020602 lượt xem
Nhân Viên Cơ Khí
Ngày đăng: 07-04-2020804 lượt xem
Nhân viên Bảo Trì, Vận Hành Máy
Ngày đăng: 03-02-2020794 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 06-12-2019618 lượt xem
Tuyển Thợ Hàn
Ngày đăng: 05-11-2019705 lượt xem
Tuyển Thợ Hàn
Ngày đăng: 28-10-2019622 lượt xem
Thợ Phụ Cơ Khí
Ngày đăng: 22-10-2019591 lượt xem
Thợ Cơ Khí
Ngày đăng: 22-10-2019598 lượt xem
Đăng tin việc làm