Phụ Bếp

Mẹt Quán
Ngày đăng: 10-09-2019 111 lượt xem

Số lượng: 2

Khu vực: Tp. Pleiku

Mô tả:

  • Mẹt Quán cần tuyển 2 phụ bếp
  • Từ 8h sáng đến 21h

Yêu cầu:

  • Chăm chỉ, siêng năng
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm

Quyền lợi:

  • Mức lương thỏa thuận trực tiếp

Liên hệ:

MẸT QUÁN

  • Địa chỉ: 100 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai
  • Liên hệ: 0967311967
Tin Liên Quan
Pha Chế
Ngày đăng: 12-09-201991 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 11-09-201985 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 11-09-201981 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 09-09-201961 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 31-08-2019119 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 27-08-2019127 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 23-08-201961 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 20-08-201965 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 17-08-201987 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 16-08-2019102 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 15-08-201970 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 12-08-2019144 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 05-08-2019112 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 31-07-201959 lượt xem
Nhân Viên Pha Shisha
Ngày đăng: 24-07-2019126 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 23-07-2019106 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 22-07-2019146 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 19-07-2019160 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 13-07-201966 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 13-07-201958 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 12-07-20191 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 10-07-2019208 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 10-07-201996 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 09-07-201987 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 05-07-2019248 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 03-07-2019120 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 02-07-201996 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 01-07-201979 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 24-06-2019119 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 19-06-2019191 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 13-06-201997 lượt xem
Nhân Viên Phụ Bếp
Ngày đăng: 13-06-2019206 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 05-06-2019141 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 04-06-2019132 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 30-05-2019193 lượt xem
Nhân Viên Bếp
Ngày đăng: 16-05-2019247 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 13-05-2019154 lượt xem
Tuyển Pha Chế
Ngày đăng: 10-05-2019159 lượt xem
Tuyển Pha Chế
Ngày đăng: 08-05-2019139 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 04-05-2019163 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 26-04-2019221 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 24-04-2019126 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 23-04-2019155 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 23-04-201999 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 18-04-2019153 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 17-04-2019242 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 16-04-2019133 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 15-04-2019130 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 10-04-2019175 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 08-04-2019132 lượt xem