Nhân Viên Thị Trường

NPP Tuấn Vũ
Ngày đăng: 11-09-2019 144 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: Tp. Pleiku

Mô tả:

  • Mặt hàng kẹo XILYTOL (kẹo gum không đường)
  • Làm việc theo tuyến cố định được phân công, chăm sóc điểm hàng theo quy định

Yêu cầu:

  • Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Quyền lợi:

  • Lương từ 5.000.000đ đến 7.000.000 đ
  • Hưởng mọi chế độ bảo hiểm theo quy định

Liên hệ:

NPP TUẤN VŨ

  • Địa chỉ: 37 Trần Nguyễn Hãn, tp Pleiku, Gia Lai
  • Liên hệ: Tuấn 0903136438
Tin Liên Quan
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 18-09-201998 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 17-09-201994 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 16-09-2019161 lượt xem
Tư Vấn Bán Hàng
Ngày đăng: 13-09-2019146 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 12-09-2019285 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 12-09-2019251 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 10-09-2019314 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 10-09-2019238 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 07-09-2019560 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 06-09-2019285 lượt xem
Nhân Viên Kho
Ngày đăng: 06-09-2019353 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 06-09-2019206 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 05-09-2019522 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 04-09-2019165 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 03-09-2019192 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 29-08-2019149 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 27-08-2019213 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 26-08-2019252 lượt xem
Nhân Viên Tư Vấn
Ngày đăng: 23-08-2019380 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 23-08-2019349 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 23-08-2019219 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 21-08-2019163 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 20-08-2019284 lượt xem
Nhân Viên Bán Vé
Ngày đăng: 19-08-2019361 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 17-08-2019301 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 14-08-2019173 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 12-08-2019555 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 10-08-2019376 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 09-08-2019475 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 08-08-2019135 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 08-08-2019312 lượt xem
Nhân Viên Thị Trường
Ngày đăng: 06-08-2019309 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 06-08-2019163 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 05-08-2019260 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 29-07-2019282 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 27-07-2019322 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 26-07-2019314 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 25-07-2019183 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 24-07-2019422 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 23-07-2019233 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 22-07-2019171 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 12-07-2019208 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 12-07-2019189 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 10-07-20195 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 04-07-2019309 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 01-07-2019322 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 27-06-2019197 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 26-06-2019271 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 24-06-2019281 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 22-06-2019280 lượt xem