Nhân Viên Phục Vụ

Ngày đăng: 10-07-2024 45 lượt xem

Số lượng: 4

Khu vực: Tp. Pleiku

Mô tả:

- Sala Coffee cần tuyển nhân viên phục vụ
- Số lượng : 2nam, 2 nữ
- Thời gian làm việc: 6h - 22h (Chia ca)
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.


Yêu cầu:

- Từ 17t chưa có gia đình
- Không vướng bận học tập
- Có trách nhiệm trong công việc
- Gắn bó lâu dài
- Không tuyển thời vụ.
- Học sinh làm thêm yêu cầu phải đảm bảo thời gian làm việc.


Quyền lợi:

- Lương trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
- Thưởng lễ, thưởng Tết.


Liên hệ:

Sala Coffee
Số điện thoại: 0379790580 ( Quản lý Duy )

Tin Liên Quan
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 13-07-202475 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 13-07-202432 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-07-202434 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 08-07-202460 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ/ Pha Chế
Ngày đăng: 02-07-202487 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-07-202492 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-07-202471 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-06-2024112 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 26-06-202486 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 25-06-2024104 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-06-202454 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-06-202472 lượt xem
Tuyển Pha Chế
Ngày đăng: 21-06-202497 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-06-202472 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ/ Pha Chế
Ngày đăng: 14-06-202462 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 13-06-2024176 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-06-2024157 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 11-06-2024151 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 08-06-2024175 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-06-202483 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-06-2024119 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-06-202474 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-06-202464 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-06-202495 lượt xem
Tuyển Pha Chế
Ngày đăng: 01-06-202472 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-06-202473 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 31-05-2024107 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-05-2024174 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-05-2024211 lượt xem
Tuyển Pha Chế
Ngày đăng: 24-05-202464 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-05-2024123 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 22-05-2024197 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 22-05-2024104 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 22-05-2024127 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Gói Hàng
Ngày đăng: 20-05-2024165 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-05-2024176 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ - Pha Chế
Ngày đăng: 20-05-2024112 lượt xem
Tuyển Pha Chế
Ngày đăng: 18-05-2024145 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-05-2024156 lượt xem
Tuyển Bếp Chính
Ngày đăng: 18-05-202495 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ Nữ
Ngày đăng: 16-05-202446 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-05-202495 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-05-202495 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 13-05-2024128 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 13-05-2024154 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 13-05-202498 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 11-05-2024104 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ Nữ
Ngày đăng: 11-05-202489 lượt xem
Tuyển Lễ Tân
Ngày đăng: 11-05-2024167 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 11-05-2024127 lượt xem
Đăng tin việc làm