Nhân Viên Lễ Tân

Khách Sạn Queen
Ngày đăng: 13-08-2019 135 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: Tp. Pleiku

Mô tả:

  • Khách Sạn Queen cần tuyển 1 nhân viên lễ tân làm xoay ca

Yêu cầu:

  • Nữ từ 18t, biết sử dụng máy tính
  • Ưu tiên có ngoại hình

Quyền lợi:

  • Mức lương 3.000.000đ

Liên hệ:

KHÁCH SẠN QUEEN

  • Địa chỉ: 63 Nguyễn Tất Thành, tp Pleiku, Gia Lai
  • Liên hệ: 0935830270
Tin Liên Quan
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 20-08-201988 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 16-08-201990 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 14-08-2019114 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 13-08-2019136 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 12-08-201987 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 10-08-2019231 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 08-08-2019344 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 06-08-2019131 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 05-08-2019133 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 05-08-2019159 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 02-08-2019174 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 01-08-2019271 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-07-2019215 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 30-07-2019165 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 29-07-2019137 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 26-07-2019137 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 25-07-2019217 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 20-07-2019136 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 19-07-2019279 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 19-07-2019189 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 17-07-2019178 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 16-07-2019126 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 16-07-2019175 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 15-07-2019130 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 12-07-2019150 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 08-07-2019151 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 08-07-2019140 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 08-07-2019198 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 06-07-201975 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 05-07-2019190 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 01-07-2019200 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 01-07-2019164 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 27-06-2019165 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 27-06-2019159 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 26-06-2019195 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 26-06-2019179 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 25-06-2019356 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 24-06-2019220 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 24-06-2019176 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 18-06-2019285 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 17-06-2019178 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-05-2019201 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 28-05-2019273 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 27-05-2019320 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 18-05-2019262 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 17-05-2019214 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 16-05-2019131 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 16-05-2019160 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 14-05-2019153 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 11-05-2019217 lượt xem