Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp
Ngày đăng: 12-10-2021 308 lượt xem

Số lượng: 5

Khu vực: Tp. Pleiku

Mô tả:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện hiện hành;

- Kiểm soát nghiệp vụ kế toán (công nợ, chi phí …) và thuế. Triển khai lập kế hoạch đầu tư XDCB;

- Tham gia quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa chi phí, đảm bảo kết quả kinh doanh của đơn vị;

- Thực hiện xây dựng quy trình, quy định về xây dựng cấu trúc, phương pháp tính giá thành, kiểm soát việc thực thi các quy định tại các đơn vị. Quản trị giá thành theo từng loại sản phẩm, đơn vị;

- Triển khai và kiểm soát thực hiện trích lập dự phòng và chi phí;

- Triển khai và kiểm soát thực hiện lập báo cáo tài chính;

- Làm việc với cơ quan thuế, thanh kiểm tra trong việc quyết toán thuế;

- Tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu đề xuất phát triển các báo cáo quản trị TCKT theo yêu cầu SXKD. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;


Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng

- Thái độ làm việc tích cực, trung thực, liêm chính, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao


Quyền lợi:

- Lương theo thỏa thuận ( khi phỏng vấn trực tiếp)

- Phụ cấp tiền ăn 

- Thực hiện đóng BHXH theo quy định của pháp luật


Liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp 

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP  Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 2222.217 / 0934.155.505- Ms. Hạnh ( chuyên viên tuyển dụng )

Email: truongthingochanh@thagrico.vn

Tin Liên Quan
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 19-10-2021301 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 20-10-2021187 lượt xem
Chuyên Viên Kế Hoạch Kinh Doanh
Ngày đăng: 20-10-2021108 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 19-10-2021169 lượt xem
Chuyên Viên Tài Chính
Ngày đăng: 19-10-2021117 lượt xem
Chuyên Viên Tài Chính
Ngày đăng: 12-10-2021189 lượt xem
Chuyên Viên Kế Hoạch Kinh Doanh
Ngày đăng: 12-10-2021178 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 04-10-2021268 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 29-09-2021130 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 16-09-2021204 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 16-09-2021126 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 14-09-2021228 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 13-09-2021403 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 09-09-2021362 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 08-09-2021147 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 30-08-2021130 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 23-08-2021187 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 21-08-2021128 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 18-08-2021243 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 14-08-2021175 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 07-08-2021245 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 02-08-2021200 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 24-07-2021157 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 17-07-2021171 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 13-07-2021320 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 09-07-2021256 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 07-07-2021377 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 07-07-2021114 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 05-07-2021275 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 03-07-2021172 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 30-06-2021123 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 29-06-2021268 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 29-06-2021329 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 28-06-2021279 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 26-06-2021332 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 25-06-2021161 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 22-06-2021233 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 22-06-2021335 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 21-06-2021394 lượt xem
Kế Toán Thanh Toán
Ngày đăng: 18-06-2021382 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 17-06-2021164 lượt xem
Kế Toán Thanh Toán
Ngày đăng: 15-06-2021307 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 14-06-2021297 lượt xem
Nhân Viên Công Trình
Ngày đăng: 14-06-2021178 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 14-06-2021316 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 12-06-2021186 lượt xem
Kế Toán Thanh Toán
Ngày đăng: 11-06-2021520 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 09-06-2021325 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 09-06-2021418 lượt xem
Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 08-06-2021514 lượt xem
Đăng tin việc làm