Nhân Viên Kế Toán

Cửa Hàng Di Động Thành Pleiku
Ngày đăng: 22-05-2020 221 lượt xem

Số lượng: 2

Khu vực: Tp. Pleiku

Mô tả:

- Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn


Yêu cầu:

- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc


Quyền lợi:

- Lương thử việc: 4.000.000đ

 


Liên hệ:

Cửa Hàng Di Động Thành Pleiku

Địa chỉ: 212 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 0905 05 33 39 - Mr. Thành

Tin Liên Quan
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 28-05-2020111 lượt xem
Kế Toán
Ngày đăng: 28-05-202056 lượt xem
Nhân Viên Phụ Kho
Ngày đăng: 25-05-2020236 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 16-05-2020159 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 14-05-2020225 lượt xem
Tuyển Thủ Kho
Ngày đăng: 13-05-2020361 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 11-05-2020222 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 07-05-2020226 lượt xem
Tuyển Kế Toán Kho
Ngày đăng: 06-05-2020212 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 04-05-2020190 lượt xem
Tuyển Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 25-04-2020264 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 24-04-2020326 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán Kho
Ngày đăng: 20-04-2020244 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 13-04-2020325 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 11-04-2020274 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 10-04-2020193 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 06-04-2020146 lượt xem
Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 06-04-2020269 lượt xem
Tuyển Kế Toán Luật
Ngày đăng: 04-04-2020166 lượt xem
Nhân Viên Nhân Sự Kiêm Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 25-03-2020372 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 24-03-2020138 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán Kho
Ngày đăng: 23-03-2020178 lượt xem
Tuyển Thủ Kho
Ngày đăng: 20-03-2020248 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 16-03-2020210 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 14-03-2020183 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 12-03-2020201 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 09-03-2020218 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự/ Admin
Ngày đăng: 06-03-2020457 lượt xem
Tuyển Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 06-03-2020201 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 05-03-2020208 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 28-02-2020295 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 25-02-2020215 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 21-02-2020370 lượt xem
Tuyển Quản Lý Kho/ Thủ Kho
Ngày đăng: 20-02-2020408 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 18-02-2020136 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán Học Việc
Ngày đăng: 08-02-2020349 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 06-02-2020335 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 04-02-2020341 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 04-02-2020222 lượt xem
Tuyển Thủ Kho
Ngày đăng: 15-01-2020448 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 14-01-2020299 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 21-12-2019268 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 19-12-2019200 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 10-12-2019269 lượt xem
Quản Lý Kho
Ngày đăng: 30-11-2019359 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 25-11-2019229 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 16-11-2019234 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 07-11-2019238 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 06-11-2019261 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 05-11-2019274 lượt xem
Đăng tin việc làm