Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP Tập đoàn T&T
Ngày đăng: 04-10-2021 268 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: Kông Chro

Mô tả:

- Tổng hợp các chứng từ thanh toán của dự án đảm bảo theo đúng quy định tài chính kế toán

- Theo dõi và thực hiện các báo cáo liên quan đến hồ sơ thanh toán của nhà thầu/đối tác hàng tháng

- Tham gia vào quá trình thanh toán cho nhà thầu và xác nhận các hồ sơ thanh toán, trình ký của nội bộ và các chuẩn mực kế toán của nhà nước.

- Quản lý, xử lý các chứng từ, hợp đồng và hồ sơ thanh toán và lưu trữ khoa học theo đúng quy định

- Làm báo cáo, khai và nộp thuế

- Làm báo cáo quản trị tài chính theo yêu cầu

- Phân tích, tính toán giá thành sản phẩm.

- Phối hợp với các bộ phận phòng/ban khác trong công ty thực hiện các kế hoạch xây dựng ngân sách hàng tháng,quý,năm

- Xây dựng và đảm bảo các mục tiêu của Bộ phận/ Phòng ban/ Công ty được hoàn thành tốt.

- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo và kế toán trưởng công ty


Yêu cầu:

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực sản xuất hoặc xây dựng,

- Có mong muốn gắn bó lâu dài

- Có thể đi công tác


Quyền lợi:

- Lương trao đổi khi phỏng vấn

- Có nhà ở tại thị trấn và xe đưa đón đi dự án

- Các phúc lợi khác của công ty


Liên hệ:

Công Ty CP Tập đoàn T&T

Email: tuyendungtt@ttgroup.com.vn

Lưu ý : Chỉ những ứng viên qua vòng hồ sơ mới được liên lạc mời phỏng vấn  

Ưu tiên ứng viên nộp sớm

Tin Liên Quan
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 19-10-2021301 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 20-10-2021187 lượt xem
Chuyên Viên Kế Hoạch Kinh Doanh
Ngày đăng: 20-10-2021108 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 19-10-2021169 lượt xem
Chuyên Viên Tài Chính
Ngày đăng: 19-10-2021117 lượt xem
Chuyên Viên Tài Chính
Ngày đăng: 12-10-2021189 lượt xem
Chuyên Viên Kế Hoạch Kinh Doanh
Ngày đăng: 12-10-2021178 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 12-10-2021309 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 29-09-2021130 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 16-09-2021204 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 16-09-2021126 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 14-09-2021228 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 13-09-2021403 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 09-09-2021363 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 08-09-2021147 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 30-08-2021130 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 23-08-2021187 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 21-08-2021128 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 18-08-2021243 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 14-08-2021175 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 07-08-2021245 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 02-08-2021200 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 24-07-2021157 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 17-07-2021171 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 13-07-2021320 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 09-07-2021256 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 07-07-2021377 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 07-07-2021114 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 05-07-2021275 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 03-07-2021172 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 30-06-2021123 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 29-06-2021268 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 29-06-2021329 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 28-06-2021279 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 26-06-2021332 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 25-06-2021161 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 22-06-2021233 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 22-06-2021335 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 21-06-2021394 lượt xem
Kế Toán Thanh Toán
Ngày đăng: 18-06-2021382 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 17-06-2021164 lượt xem
Kế Toán Thanh Toán
Ngày đăng: 15-06-2021307 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 14-06-2021297 lượt xem
Nhân Viên Công Trình
Ngày đăng: 14-06-2021178 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 14-06-2021316 lượt xem
Kế Toán Kho Phụ Tùng
Ngày đăng: 12-06-2021186 lượt xem
Kế Toán Thanh Toán
Ngày đăng: 11-06-2021520 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 09-06-2021325 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 09-06-2021418 lượt xem
Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 08-06-2021514 lượt xem
Đăng tin việc làm