Nguyễn Quang Hiền
Nguyễn Quang Hiền
Ngày sinh: 25-08-1991
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Văn Tiên
Nguyễn Văn Tiên
Ngày sinh: 18-10-1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 5
Đặng Văn Sơn
Đặng Văn Sơn
Ngày sinh: 06-06-1994
Trình độ: Lái Xe Hạng B2
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Minh Hoài
Nguyễn Minh Hoài
Ngày sinh: 26-06-1993
Trình độ: Trung Học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Anh Thy
Nguyễn Anh Thy
Ngày sinh: 15-04-1994
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 3
Văn Quỳ
Văn Quỳ
Ngày sinh: 02-03-1991
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 7
Võ Công Phương
Võ Công Phương
Ngày sinh: 21-06-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Vũ văn quỳ
Vũ văn quỳ
Ngày sinh: 02-03-1991
Trình độ: 9/12
Năm kinh nghiệm: 5
Đăng tin việc làm