Nguyễn Anh Bằng
Nguyễn Anh Bằng
Ngày sinh: 26-02-1979
Trình độ: ĐẠI HỌC
Năm kinh nghiệm: 15