Lê Hồ Thanh Trung
Lê Hồ Thanh Trung
Ngày sinh: 02-09-1991
Trình độ: Cao Đẳng Công Nghệ Điện
Năm kinh nghiệm: 5
Phạm Quang Phú
Phạm Quang Phú
Ngày sinh: 25-10-1987
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 6
Văn Đình Thịnh
Văn Đình Thịnh
Ngày sinh: 28-03-1994
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm