Trịnh Thị Mỹ Duyên

Địa chỉ: Thôn Tân Sao xã Iayok Huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: //

Email: Myduyen94.hce@gmail.com

Ngày sinh: 05/04/1994

Kinh nghiệm: 2 năm

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Quản trị - Marketting

Ngày đăng: 23-04-2020 1568 lượt xem

Học vấn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh Tế Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thông.


Mong muốn:

- Tìm được công việc trong thời gian ngắn nhất


Kinh nghiệm:

- 2 năm làm sale

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Ngày sinh: 03-10-1997
Trình độ: Quản trị kinh doanh
Năm kinh nghiệm: 2
Dương Hồng Huệ
Dương Hồng Huệ
Ngày sinh: --24/10/2000
Trình độ: Quản trị kinh doanh
Năm kinh nghiệm: 0
Hoàng Xuân Hoài Bảo
Hoàng Xuân Hoài Bảo
Ngày sinh: --19/05/1992
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Phi Toàn
Nguyễn Phi Toàn
Ngày sinh: --20/11/1995
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Đình Quý
Trần Đình Quý
Ngày sinh: --01/01/1997
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Trương Văn Hải
Trương Văn Hải
Ngày sinh: --26/03/1975
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Võ Tường Vi
Nguyễn Võ Tường Vi
Ngày sinh: --27/08/1981
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị Ái Linh
Nguyễn Thị Ái Linh
Ngày sinh: --02/03/1994
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Minh Bình
Trần Minh Bình
Ngày sinh: --17/03/1986
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 12
Bùi Thị Ngọc Huyền
Bùi Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: --17/02/1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Bùi Thị Long
Bùi Thị Long
Ngày sinh: --06/01/1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Trần Lê Bảo Khoa
Trần Lê Bảo Khoa
Ngày sinh: --09/04/1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: --21/02/1991
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 2
Đỗ Quang Thắng
Đỗ Quang Thắng
Ngày sinh: --19/09/1996
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 2
Hoàng Thị Huyền My
Hoàng Thị Huyền My
Ngày sinh: --23/03/1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Thanh Mai
Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày sinh: --17/08/1992
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Phan Thị Phương Tâm
Phan Thị Phương Tâm
Ngày sinh: --10/12/1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thúy Tuyền
Nguyễn Thị Thúy Tuyền
Ngày sinh: --08/01/1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đinh Thị Thanh Lộc
Đinh Thị Thanh Lộc
Ngày sinh: --08/06/1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Văn Tiến
Huỳnh Văn Tiến
Ngày sinh: --10/01/1985
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Ngọc Trân
Nguyễn Thị Ngọc Trân
Ngày sinh: --30/01/1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Bùi Thị Thúy Hằng
Bùi Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: --03/06/1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Đăng tin việc làm