Siu Sin

Địa chỉ: Làng Mút Thong - Xã Iabang - Chưprông gialai

Điện thoại: 0386626718

Email: siusin648@gmail.com

Ngày sinh: 2000-07-03

Kinh nghiệm: 0 năm

Trình độ: THPT

Chuyên ngành: Lao động phổ thông

Ngày đăng: 21-09-2020 676 lượt xem

Học vấn:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông


Mong muốn:

- Tìm được công việc phù hợp với bản thân

- Có cơ hội phát tiển bản thân

- Phát huy được giá trị của mình


Kinh nghiệm:

- Chưa có kinh nghiệm

Ứng Viên Liên Quan
Phạm Thị Thái Nguyên
Phạm Thị Thái Nguyên
Ngày sinh: --19/03/1996
Trình độ: Lao động phổ thông
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Anh Khoa
Lê Anh Khoa
Ngày sinh: 17-07-2000
Trình độ: Trung học cơ sở
Năm kinh nghiệm: 5
Trần Thị Hằng
Trần Thị Hằng
Ngày sinh: 27-10-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Doãn Kỳ Anh
Doãn Kỳ Anh
Ngày sinh: 20-10-1996
Trình độ: Trung học cơ sở
Năm kinh nghiệm: 0
Nhân Viên Bán Hàng
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày sinh: 06-02-2005
Trình độ: Trung học cơ sở
Năm kinh nghiệm: 0
Trương Thị Bích Thương
Trương Thị Bích Thương
Ngày sinh: 26-02-1991
Trình độ: Trung học phổ thông
Năm kinh nghiệm: 5
Lô Thị Diễm Quỳnh
Lô Thị Diễm Quỳnh
Ngày sinh: 24-08-2002
Trình độ: Phổ thông
Năm kinh nghiệm: 2
Siu Hy Lơ
Siu Hy Lơ
Ngày sinh: 12-24-1995
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 01-05-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm