Phan Duy Quang

Địa chỉ: Thị trấn IaLy - Chư Păh - Gia Lai

Điện thoại: 0339003777

Email: Phanduyquang00@gmail.com

Ngày sinh: 1992

Kinh nghiệm: 3 năm

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày đăng: 12-07-2019 349 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại Học Viễn Đông chuyên ngành kế toán


Mong muốn:

Tìm vị trí kế toán kho


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm kế toán kho

Ứng Viên Liên Quan
Vũ Thị Như Quỳnh
Vũ Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 10-10-1997
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-08-1991
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 4
Lê Thị Thu Hà
Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh: 29-11-1988
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Phát Kim
Lê Phát Kim
Ngày sinh: --1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Thị Cúc
Trần Thị Cúc
Ngày sinh: --1989
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 27-06-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Chi
Phạm Thị Chi
Ngày sinh: 10-10-1988
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 5
Đăng tin việc làm