Phạm Quang Phú

Địa chỉ: Thôn Qui Hậu.Hòa Trị.Phú Hòa Phú Yên

Điện thoại: 0988824223

Email: phup7165@gmail.com

Ngày sinh: 1987-10-25

Kinh nghiệm: 6 năm

Trình độ: Trung Cấp

Chuyên ngành: Điện - Điện tử

Ngày đăng: 12-10-2020 763 lượt xem

Học vấn:

- Trình độ trung cấp


Mong muốn:

- Tìm một công việc phổ thông tron công ty

- Có cơ hội cống hiến ban thân cho công ty


Kinh nghiệm:

- Có 06 năm kinh nghiệm làm nhân viên kĩ thuật Viettel

- Có kỹ năng tin học

- Có kỹ năng giao tiếp

Ứng Viên Liên Quan
Lê Hồ Thanh Trung
Lê Hồ Thanh Trung
Ngày sinh: 02-09-1991
Trình độ: Cao Đẳng Công Nghệ Điện
Năm kinh nghiệm: 5
Văn Đình Thịnh
Văn Đình Thịnh
Ngày sinh: 28-03-1994
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm