Nguyễn Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: 46/4d Ký Con, Tp Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 0369581667

Email: hongnhungc814kl@gmail.com

Ngày sinh: 1995-06-27

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên ngành: Cao đẳng

Ngày đăng: 27-06-2019 134 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán trường Đại học Đà Nẵng


Mong muốn:

Tìm vị trí kế toán - kiểm toán


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm 2 năm làm ở lĩnh vực kế toán

Ứng Viên Liên Quan
Lê Thị Thu Hà
Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh: 29-11-1988
Trình độ: Thu Ngân
Năm kinh nghiệm: 2
Phan Duy Quang
Phan Duy Quang
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Kế Toán Kho
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Phát Kim
Lê Phát Kim
Ngày sinh: --1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Thị Cúc
Trần Thị Cúc
Ngày sinh: --1989
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Phạm Thị Chi
Phạm Thị Chi
Ngày sinh: 10-10-1988
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 5