Hồ Quốc Thăng

Địa chỉ: Pleiu, Gia Lai

Điện thoại: 0339377103

Email: Taikhoan8897@gmail.com

Ngày sinh: 1997-04-28

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 11-07-2019 367 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Công nghệ thông tin


Mong muốn:

Tìm vị trí lập trình viên


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm 1 năm làm lập trình viên

Ứng Viên Liên Quan
Ngô Tiến Quang
Ngô Tiến Quang
Ngày sinh: 16-07-1995
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm