Trương Thị Bích Thương

Địa chỉ: 43 Nguyễn Công Trứ yên đỗ Pleiku gia Lai

Điện thoại: 0918256344

Email: truongthuong@,com,vn

Ngày sinh: 1991-02-26

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ: Trung học phổ thông

Chuyên ngành: Lao động phổ thông

Ngày đăng: 15-09-2020 948 lượt xem

Học vấn:

- Trình độ 12/12


Mong muốn:

- Làm việc trong một môi trường năng động, hòa đồng

- Được phát huy giá trị của bản thân


Kinh nghiệm:

- Từng làm việc tại Công ty cổ phần may Gia Lai

Ứng Viên Liên Quan
Phạm Thị Thái Nguyên
Phạm Thị Thái Nguyên
Ngày sinh: --19/03/1996
Trình độ: Lao động phổ thông
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Anh Khoa
Lê Anh Khoa
Ngày sinh: 17-07-2000
Trình độ: Trung học cơ sở
Năm kinh nghiệm: 5
Trần Thị Hằng
Trần Thị Hằng
Ngày sinh: 27-10-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Doãn Kỳ Anh
Doãn Kỳ Anh
Ngày sinh: 20-10-1996
Trình độ: Trung học cơ sở
Năm kinh nghiệm: 0
Nhân Viên Bán Hàng
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày sinh: 06-02-2005
Trình độ: Trung học cơ sở
Năm kinh nghiệm: 0
Siu Sin
Siu Sin
Ngày sinh: 03-07-2000
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Lô Thị Diễm Quỳnh
Lô Thị Diễm Quỳnh
Ngày sinh: 24-08-2002
Trình độ: Phổ thông
Năm kinh nghiệm: 2
Siu Hy Lơ
Siu Hy Lơ
Ngày sinh: 12-24-1995
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 01-05-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm